פרטי ההצגה

כניסה לתערוכות המוצגות במוזיאון.

כל התאריכים

תאריך אולם מחיר
שני, 23 ספטמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 24 ספטמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 25 ספטמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 26 ספטמבר 2019 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 27 ספטמבר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 28 ספטמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 01 אוקטובר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 02 אוקטובר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 03 אוקטובר 2019 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 04 אוקטובר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 05 אוקטובר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 06 אוקטובר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 07 אוקטובר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 11 אוקטובר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 12 אוקטובר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 15 אוקטובר 2019 10:00 - 19:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 16 אוקטובר 2019 10:00 - 19:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 17 אוקטובר 2019 10:00 - 19:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 18 אוקטובר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 19 אוקטובר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 20 אוקטובר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 21 אוקטובר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 22 אוקטובר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 23 אוקטובר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 24 אוקטובר 2019 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 25 אוקטובר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 26 אוקטובר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 29 אוקטובר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 30 אוקטובר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 31 אוקטובר 2019 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 01 נובמבר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 02 נובמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 04 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 05 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 06 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 07 נובמבר 2019 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 08 נובמבר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 09 נובמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 10 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 11 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 12 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 13 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 14 נובמבר 2019 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 15 נובמבר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 16 נובמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 17 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 18 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 19 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 20 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 21 נובמבר 2019 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 22 נובמבר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 23 נובמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 24 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 25 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 26 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 27 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 28 נובמבר 2019 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 29 נובמבר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 30 נובמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 01 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 02 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 03 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 04 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 05 דצמבר 2019 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 06 דצמבר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 07 דצמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 08 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 09 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 10 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 11 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 12 דצמבר 2019 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 13 דצמבר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 14 דצמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 16 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 17 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 18 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 19 דצמבר 2019 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 20 דצמבר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 21 דצמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 22 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 23 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 24 דצמבר 2019 10:00 - 19:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 25 דצמבר 2019 10:00 - 19:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 26 דצמבר 2019 10:00 - 19:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 27 דצמבר 2019 10:00 - 19:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 28 דצמבר 2019 10:00 - 19:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 29 דצמבר 2019 10:00 - 19:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 30 דצמבר 2019 10:00 - 19:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 31 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים