פרטי ההצגה

כניסה לתערוכות המוצגות במוזיאון.

כל התאריכים

תאריך אולם מחיר
שבת, 23 נובמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 24 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 25 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 26 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 27 נובמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 28 נובמבר 2019 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 29 נובמבר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 30 נובמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 01 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 02 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 03 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 04 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 05 דצמבר 2019 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 06 דצמבר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 07 דצמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 08 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 09 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 10 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 11 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 12 דצמבר 2019 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 13 דצמבר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 14 דצמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 14 דצמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 15 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 16 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 17 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 18 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 19 דצמבר 2019 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 20 דצמבר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 21 דצמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 21 דצמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 22 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 23 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 24 דצמבר 2019 10:00 - 19:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 25 דצמבר 2019 10:00 - 19:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 26 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 27 דצמבר 2019 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 28 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 28 דצמבר 2019 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 29 דצמבר 2019 10:00 - 19:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 29 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 30 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 31 דצמבר 2019 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 01 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 02 ינואר 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 03 ינואר 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 04 ינואר 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 05 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 06 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 07 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 08 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 09 ינואר 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 10 ינואר 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 11 ינואר 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 12 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 13 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 14 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 15 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 16 ינואר 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 17 ינואר 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 18 ינואר 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 19 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 20 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 21 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 22 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 23 ינואר 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 24 ינואר 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 25 ינואר 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 26 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 27 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 28 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 29 ינואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 30 ינואר 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 31 ינואר 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 01 פברואר 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 02 פברואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 03 פברואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 04 פברואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 05 פברואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 06 פברואר 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 07 פברואר 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 08 פברואר 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 09 פברואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 10 פברואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 11 פברואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 12 פברואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 13 פברואר 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 14 פברואר 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 15 פברואר 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 16 פברואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 17 פברואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 18 פברואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 19 פברואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 20 פברואר 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 21 פברואר 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 22 פברואר 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 23 פברואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 24 פברואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 25 פברואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 26 פברואר 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 27 פברואר 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 28 פברואר 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 29 פברואר 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 01 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 02 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 03 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 04 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 05 מרץ 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 06 מרץ 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 07 מרץ 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 08 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 09 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 10 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 11 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 12 מרץ 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 13 מרץ 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 14 מרץ 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 15 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 16 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 17 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 18 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 19 מרץ 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 20 מרץ 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 21 מרץ 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 22 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 23 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 24 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 25 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 26 מרץ 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 27 מרץ 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שבת, 28 מרץ 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 29 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 30 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 31 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים