\ מוזיאון בית התפוצות • ביקור במוזיאון כולל סיור מודרך בעברית • תעריפי כניסה למוזיאון

כל התאריכים

תאריך אולם מחיר
שישי, 06 דצמבר 2019 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 10 דצמבר 2019 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 10 דצמבר 2019 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 12 דצמבר 2019 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 13 דצמבר 2019 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 17 דצמבר 2019 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 17 דצמבר 2019 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 19 דצמבר 2019 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 20 דצמבר 2019 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 24 דצמבר 2019 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 24 דצמבר 2019 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
רביעי, 25 דצמבר 2019 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 26 דצמבר 2019 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 27 דצמבר 2019 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
ראשון, 29 דצמבר 2019 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שני, 30 דצמבר 2019 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 31 דצמבר 2019 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 31 דצמבר 2019 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 02 ינואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 03 ינואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 07 ינואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 07 ינואר 2020 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 09 ינואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 10 ינואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 14 ינואר 2020 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 16 ינואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 17 ינואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 21 ינואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 21 ינואר 2020 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 23 ינואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 24 ינואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 28 ינואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 28 ינואר 2020 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 30 ינואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 31 ינואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 04 פברואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 04 פברואר 2020 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 06 פברואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 07 פברואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 11 פברואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 11 פברואר 2020 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 13 פברואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 14 פברואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 18 פברואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 18 פברואר 2020 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 20 פברואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 21 פברואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 25 פברואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 25 פברואר 2020 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 27 פברואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 28 פברואר 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 03 מרץ 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 03 מרץ 2020 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 05 מרץ 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 06 מרץ 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 10 מרץ 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 10 מרץ 2020 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 12 מרץ 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 13 מרץ 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 17 מרץ 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 17 מרץ 2020 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 19 מרץ 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 20 מרץ 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 24 מרץ 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 24 מרץ 2020 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
חמישי, 26 מרץ 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שישי, 27 מרץ 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 31 מרץ 2020 11:00 - 12:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
שלישי, 31 מרץ 2020 14:00 - 15:00 בית התפוצות 49 ₪ הזמן עכשיו
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים